Monday Mar 06, 2023

Epizoda 2: Prihodnost javnega prevoza

Eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti je delujoč, učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet. V skladu z zakonodajo Evropske Unije bodo morali biti do leta 2030 vsi novi mestni avtobusi brez izpustov emisij. Kakšna je torej prihodnost javnega prevoza?

Copyright 2022 All rights reserved.

Version: 20230822